Det krävs disciplin för att en kör ska fungera – och det gäller i ännu högre grad när det är en så stor kör som Göteborgs Konsertkör. Här är några saker att tänka på.

Körvett under repetitionerna

 • Kom i god tid till repetitionerna – vi sätter igång prick 18.45 på onsdagarna och uppsjungningen är jätteviktig. Tänk på att ju senare du anländer, desto svårare är det att hitta en p-plats.
 • Av säkerhetsskäl låses ytterdörren när repetitionen börjar. Du behöver en låsbricka och kod för att komma in. Kontakta styrelsen för att få dessa.
 • Gör dina hemläxor! Vi lär oss verket enligt repschema/instruktioner från körledaren. Du njuter mycket mer och sjunger mycket bättre om du är förberedd. Även av respekt till din körgranne som övat hemma hela veckan är det viktigt att du kommer väl förberedd!
 • Ta med blyertspenna och skriv alltid in  körledarens anvisningar i dina noter. Inte ens den mest rutinerade sångare kan minnas allt som sägs under en repetition. Radergummi är också bra att ha.
 • Alla är viktiga i vår kör – därför är det viktigt att alla är kvar till slutet och att inte några börjar smyga ut lite tidigare. (Dispens till den som har tåg – eller färjetider att passa.)
 • Tänk på att inte prata när vi övar – när vi är så många är det väldigt störande även om du bara viskar i bakgrunden. Kom i god tid och prata före repetitionens start och under pausen istället!
 • Avstå från parfymerade produkter. Många är allergiska mot starka dofter. Naturligtvis gäller det även män!
 • Om du har frågor om tider, repetitionspoäng m m, vänd dig i första hand till din stämvärd. Poängsumman, 12–14 poäng per projekt, är ett minimum – ju fler poäng du uppnår desto mer får du ut av att vara med i kören! Konsertveckan är alla repetitioner obligatoriska.

Körvett under konserterna

 • Körens gemensamma klädsel varierar beroende på verk. Kläd dig enligt de anvisningar du får, så kören har ett enhetligt utseende.
 • Kom i god tid till genrep och konsert. Vi är många sångare som skall ta våra platser i besittning, vilket tar tid.
 • När vi går in på scenen håll noterna i handen närmast publiken. Tag inte med andra saker, typ väskor eller flaskor in på scenen.
 • På scenen; var koncentrerad på den kommande uppgiften, vinka eller gestikulera inte till bekanta i publiken. Det är oprofessionellt, tänk på att du är tränad sångare i en proffsig storkör!
 • Använd inte parfym. Din granne i kören kan vara känslig mot starka dofter och få sin upplevelse förstörd.
 • Ha i minnet att det i publiken alltid finns minst två ögon som är riktade på just dig i varje ögonblick.
 • Låt den glädje du känner när du står på scenen synas i ditt ansikte! Det är det som är kommunikationen med publiken.