Göteborgs Konsertkör växlar sammansättning och storlek mellan de olika projekten. Kören är öppen för alla entusiastiska sångare som vill sjunga klassisk och annan fin musik i en riktigt stor kör.

Enda kraven är att du har körvana och vet vilken stämma du tillhör. Om du är osäker vilken stämma du är bäst i, så prata med vår körledare för snabbtest av ditt röstläge och omfång (obs: ej “provsjungning”).
För att få lov att medverka i konsert måste du även ha deltagit vid minst 75% av repetitionstillfällena. Vi för närvarolistor för detta.

Ideell körförening

Körföreningen verkar för att kören är aktiv året om med ett större körprojekt såväl höst som vår. Till målen hör att erbjuda medlemmarna röstvård, notläsning och körrutiner med syfte att upprätthålla körens kvaliteter. Föreningen arbetar även med att göra kören känd och attraktiv för nya medlemmar, solister, symfoniker och publik.

Ekonomi

Körföreningen är ansvarig för genomförandet av projekten – såväl praktiskt som ekonomiskt. Vi har inga bidrag för verksamheten och styrelsen är oavlönad. Därför är det av stor vikt att du som medlem i kören tar aktiv del i och medansvar för verksamheten.

Information om terminsavgift och körens bankgiro hittar du HÄR.

Medlemskap

Sångare som deltar i ett vår- eller höstprojekt är automatiskt medlem i körföreningen. Som medlem har man bl.a. tillgång till information via denna hemsida och olika köraktiviteter. Som medlem kan du påverka körens utveckling och repertoar.

Anmälan till nästa projekt

Sångare som vill medverka i ett konsertprojekt erlägger vid projektstarten en projektavgift som bidrar till kostnadstäckning för dirigent, körledare, repetitörer, replokaler, konsertlokal, solister, symfoniorkester och noter samt material för marknadsföring.

Repetitioner sker vanligtvis på onsdagar kl 18.45–21.15 i Hvitfeldtska Södras aula samt dagtid några lördagar i annan lokal i centrala Göteborg.

Är du intresserad av att vara med men först vill veta mer om nästa projekt? Bevaka denna sida i november-december för kommande års vårprojekt och i maj-augusti för årets höstprojekt, så får du alla detaljuppgifter.

För att anmäla dig till nästa projekt, använd formuläret du hittar HÄR.