DELTAGARAVGIFT: Terminsavgiften är 1800 kronor, vill du stötta kören lite extra, är ytterligare bidrag välkomna. Till det kommer kostnaden för noter.

Hela avgiften, inklusive kostnaden för noter, skall var inbetald på körens bankgiro senast den 31 januari.

BANKGIRO för avgift m m:  875-1927
OBS! Glöm inte ange namn vid betalning.

DU KAN ÄVEN BETALA MINDRE BELOPP MED SWISH!
Nu har vi Swish-konto så det blir lättare att betala mindre belopp till kören. T ex för noter, festavgift, CD-inspelningar etc., dock inte betalning av medlemsavgiften.

Körens Swish-nummer är

                                             123 1986 751

Lägg in det i din mobil redan nu så har du det alltid till hands.