Info för ny medlem och anmälan till nästa projekt

Nedan är en generell information om hur verksamhetsåret är upplagt.

Verksamhetsår: Kören genomför ett konsertprojekt per halvår. På hösten oftast ett känt klassiskt verk, typ oratorium, med 1–2 konserter en söndag i november. Repetitionerna börjar kring månadsskiftet augusti/september.

På våren är det vanligen något lättsammare musik; opera, körmusik eller liknande. Konserter en söndag i april och med repetitionsstart senast i månadsskiftet januari/februari.

Konserterna genomförs med välmeriterade solister, stor symfoniorkester och i Konserthusets fantastiska salong.

Smakprov: I god tid före höstsäsongstart arrangeras en sammankomst för körmedlemmar och nytillkomna sångare. Då pratar vi om och lyssnar vi på musiken till nästa projekt och sjunger brottstycken ur verket. Vi summerar även föregående konserthelg och berättar för de nya hur kören fungerar.

Tidpunkt och plats för smakprovet “annonseras” här på sajten och på körens facebooksida.

Konserter: Normalt på en söndag, med 1eller 2 konserter i Göteborgs Konserthus.

Repetitioner: Vi repeterar på onsdagar i Hvitfeldska, kl 18.45–21.15, i Södra Aulan (undantagsvis i andra lokaler).

Dessutom repar vi 2–3 lördagar kl 10–15 . Lokal och tider för lördagsrepen framgår i kalendern.

Som ny i kören kan du ”pröva på” både vid ev. smakprov och vid första ordinarie rep-tillfälle. Du kan då lösa ut noter till självkostnadspris. Beloppet får du tillbaka om du sedan inte vill vara med och lämnar tillbaka materialet i oskadat skick.

Repetitörer: Matts Johansson är vår kormästare och dirigent. Till sin hjälp har han kommande termin Henrik Kilhman och Olga Mikhaylova som ackompanjatör och som också övar med herr- eller damstämmorna separat.

Närvarokrav: För att få deltaga i konserterna krävs ett visst antal närvaropoäng (vanligen 12–15 p beroende på aktuellt verk). Varje onsdagsrep ger 1 poäng och lördagsrep 2 poäng. Under konsertveckan råder obligatorisk närvaro.

För att få deltaga krävs, förutom körvana, att du vid behov genonomgår ett enkelt snabbtest på att du har röstläge och -omfång som passar i den stämma du vill sjunga i (Obs! ej att förväxla med “provsjungning”). Anmäl dig till körledaren om du är tveksam till vilken stämma du hör.

Deltagaravgiften är f n 1.800 kr per person och projekt, kostnaden för noter tillkommer. I avgiften ingår stämfiler via WeAreVoice.

Anmäl dig med hjälp av denna LÄNK

Deltagaravgiften betalar du in på Bankgiro 875-1927 så att hela beloppet finns där före andra repetitionstillfället. Glöm ej att ange ditt namn vid inbetalningen!