Matts Johansson

Matts Johansson är dirigent, sångare, pianist, violinist, arrangör och pedagog.  Han är född i Stockholm och gick på Adolf Fredriks Musikklasser och började som barn sjunga på Kungliga Operan.

Under många år var han av regionen anställd som sångare i Vokalkvartetten VOX, som då var världens enda heltidsanställda vokalkvartett.

Matts har varit Göteborgs Konsertkörs instuderare sedan 2014 och blev dess dirigent och konstnärlige ledare 2018.

Förutom att leda Göteborgs Konsertkör är han körpedagog på Balettakademin. Han arbetar också som musiklärare och pianist på Svenska Balettskolan i Göteborg. Vokalensemblen Espiro har Matts som körledare. Matts arbetar även som sångpedagog.

Matts är en mycket ”visuell” ledare och väldigt kreativ när det gäller att söka nya former för körens olika uttryck. Under skratt och glädje kommer annorlunda hjälpmedel fram i instuderingen t ex apelsiner som jongleras eller en mycket illustrativ skruvdragare. Matts utstrålar en härlig energi och skapar riktig sångarglädje!