Terminsstart: Onsdag 17 januari kl 18.45 i Hvitfeldtska Södra aulan

Är du ny i kören:

och vill testa betalar du in för noterna på körens BG-konto eller via Swish på plats. Väljer du att inte fortsätta efter startdagen, återbetalas beloppet om du senast vid repet den 31 jan återlämnar noter i oskadat skick.

Inbetalning av resterande deltagaravgift – se Deltagaravgift.

Smakprov:

Inför vårens projekt kommer vi inte att ha något smakprov.

Repetitioner:  

fortsätter därefter på onsdagar 18.45–21.15 i Södra Aulan. Det blir även tre lördagar, se nedan, förutom genrepet som också är på en lördag.

Om du kommer för sent

till ett onsdagsrep finns risk att ytterdörren är låst. Se därför till att ha telefonnummer till någon i kören som kan släppa in dig.

Nyckeltags till porten kan fås av Ingegerd Svensson mot en pant på 50:-

Lördagsrepetitioner:  

Vi träffas 10 februari och 16 mars i Annedalskyrkan samt 13 april i Sankt Jakobs kyrka, kl 10.00–15.00.

Kören arbetar med distansinstudering hemma. Minst en lektionstimme per vecka (söndagar mellan 14.00 och 14.45). Vi använder WeAreVoice där du kan lyssna på din stämma enskilt eller tillsammans med övriga stämmor. Lite information om hur du kommer åt och använder WeAreVoice hittar du HÄR.

Rep. schema: 

Titta på kalendern. Det vi ska repetera är detaljerad på varje reptillfälle. Du kan även hitta hela repschemat HÄR.