Välkommen till Göteborgs Konsertkör!
Foto: Ingmar Jernberg

Har verksamhet i Göteborg

Ordnar konserter med körmusik

Framträder på Göteborgs Konserthus

Vi genomför två projekt varje år, ett på våren och ett på hösten

Vi är några hundra amatörsångare; de flesta med erfarenhet från tidigare projekt

Göteborgs Konsertkör har en erfaren, kunnig och engagerad körledare, dirigent och konstnärlig ledare i Matts Johansson. Han bidrar dessutom med ett omfattande kontaktnät inom musikområdet.

Körens verksamhet drivs av en styrelse med administrativt och ekonomiskt ansvar och som tillsammans med Matts Johansson bestämmer repertoaren. Engagerade körmedlemmar bidrar med praktiska uppgifter inför repetitioner och konserter.

Vi syftar till att beröra och underhålla vår publik och allt engagemang och allt arbete syftar till att främja kvaliteten på vår verksamhet. Något som i sig är ett villkor för fortlevnaden av Göteborgs Konsertkör.

Höstproduktion

Innan de traditionella julkonserterna fyller Göteborgs kyrkor och konsertlokaler bjuder vi på omtyckta klassiska verk med orkester och solister.

Några exempel på verk som framförts under de 24 år kören varit verksam är Verdis och Mozarts rekviem liksom Händels Messias. Många populära verk har återkommit med några års mellanrum och för de mer permanenta körmedlemmarna har en repertoar vuxit fram.

Vårproduktion

I god tid innan svensk sommar lockar människor ut i naturen genomför kören ett vårprojekt. Programmet är då av något lättare karaktär: Operafavoriter, Nordisk romantik, Svenska vårklassiker. Bredden i musikvalet är stort.

Under alla projekt, höst som vår, samarbetar vi med professionella solister och musiker men gärna också med unga förmågor som är under utbildning. Göteborgs Konsertkör kan erbjuda dem möjlighet att uppträda på en stor scen.