Välkommen till Göteborgs Konsertkör!

Göteborgs Konsertkör (tidigare Konsertkör i Väst) är en av Sveriges största körer som vanligtvis samlar 150–200 sångare i varje projekt.

Sedan 1995 genomför kören årligen två större projekt där musikhistoriens mest spektakulära och klassiska körverk framförs i konsertform med orkester och solister. På meritlistan märks bland annat Händels Messias, Orffs Carmina Burana, Faurés Requiem, Haydns Skapelsen, Händels Messias, Verdis Requiem och Mozarts Requiem, liksom sceniska verk som Bizets Carmen och Pärlfiskarna, Verdis Nabucco och Gershwins Porgy and Bess. Verken framförs oftast med stor symfonisk orkester, anpassad till aktuellt verk.

Solister som medverkat är John Shirley-Quirk, Michael Chance, Michael Kraus, Mark Curtis, Michail Schelomianski, John Graham Hall, Mattias Ermedahl, Allan Opie, Rita Cullis, Emilia Oprea, Rose-Marie Farkas, Kerstin Avemo, Susanne Brenning, Stefan Ljungqvist, Mats Almgren, Linda Tuvås, Kjerstin Dellert, Anna Jobrant, John Kinell, Björn Larsson, Karolina Andersson, Michael Wenius, Markus Schwartz, Marco Stella, Iwar Bergqwist, Carolina Friberg, Anna-Sara Åberg, Tomas von Brömssen, Andreas Landin, Karin Birgersson, Markus Pettersson och många fler. För en mer komplett projektlista, gå till Tidigare konserter.

Kören startades av regionens Musik i Väst och dess dåvarande konstnärlige ledare, Simon Phipps. Under parollen “öppet musicerande” har kören varit öppen för alla i regionen som vill sjunga.

Intresset är mycket stort – Carmina Burana lockade exempelvis över 350 sångare som framförde verket i fyra konserter i Skövde och Göteborg hösten 2002. Storleken på ensemblen har gjort det möjligt att framföra storslagen musik som är fantastisk att sjunga och att lyssna på. Blandningen av mer eller mindre erfarna körsångare, unga och äldre, bidrar till körens mäktiga, levande och mångfacetterade klang.

Från våren 2004 drevs kören av Musik i Väst i samverkan med körföreningen Göteborgs Konsertkör. Körföreningen har därefter successivt övertagit ansvaret och är sedan 2008 ensam arrangör av projekten. För närvarande utövas den konstnärliga ledningen av kormästare och dirigent Matts Johansson.

Kören är öppen för entusiastiska sångare med körvana, som vill prova på att sjunga klassisk musik i en riktigt stor kör. Om du är intresserad av att delta i körens projekt, klicka på bli medlem!