Orkester ansvarig: Inga-Lill Grahn och Stig Ursing

Nu blir det toner Mellan himmel och jord

Program

Mozart, Requiem
Stenhammar, Vårnatt
Sibelius, Andante Festivo
Grieg, Våren
Nielsen, Fynsk Vår

Solister

Inte bestämt än

REPSCHEMA FÖR ORKESTERN

Torsdag 18/4 kl xx-yy

Fredag 19/4 kl xx-yy

Lördag 20/4 kl xx-yy Genrep

Söndag 21/4 soundcheck kl xx Konserthuset
Söndag 21/4 konsert kl xx Konserthuset