kontakt

Vill du nå någon i ledningen för Göteborgs Konsertkör?

Ta kontakt genom att klicka på namnen i listan till höger och skicka e-post!


Kormästare vid aktuellt projekt: Matts Johansson
Kapellmästare vid aktuellt projekt: Matts Johansson 

Körföreningens ordförande: Anna-Karin Johnson Saner
Sekreterare: Thorsten Bengtsson
Kassör: Christina Rosén
Projekt och PR: Alf Ohlsson
Medlemsregister: Britta Larsson

Ledamot: Karin Andersson

Webmaster: Ordsmedjan • Webbhotell: Oderland