kontakt

Vill du nå någon i ledningen för Göteborgs Konsertkör?

Ta kontakt genom att klicka på namnen i listan till höger och skicka e-post!


Kormästare och dirigetn vid aktuellt projekt: Matts Johansson


Körföreningens ordförande: Thorsten Bengtsson
Sekreterare: Nicci Keeling
Kassör: Liza Södergård Eriksson
Projekt och PR: Gunhild Mark
Medlemsregister: Sally Boyd Sander
Ledamot: Karin Andersson
Ledamot: Lena Palmqvist

Webmaster: Karin • Webbhotell: Oderland